Warning: Illegal string offset 'output_key' in /var/www/fs3/55/christin/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /var/www/fs3/55/christin/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /var/www/fs3/55/christin/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /var/www/fs3/55/christin/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /var/www/fs3/55/christin/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /var/www/fs3/55/christin/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /var/www/fs3/55/christin/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /var/www/fs3/55/christin/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /var/www/fs3/55/christin/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Löften och förhoppningar inför 2016

2015 blev ett år som vi kommer att minnas på grund av många olika saker. Det turbulenta världsläget, de politiska och ekonomiska utmaningarna i världen och Finland, och människomassorna på flykt tvingade många av oss att starkare än tidigare reflektera över våra egna värderingar, och bestämma oss för att kanske inta en aktivare roll än vi tidigare gjort. För mig ledde detta till att jag för ett drygt år sedan, första gången i mitt liv, engagerade mig politiskt, genom att kandidera i Riksdagsvalet. Det blev ingen riksdagskvinna av mig ännu, men uppmuntrad av allt stöd jag fick av min stödgrupp…

Läs mer