Warning: Illegal string offset 'output_key' in /var/www/fs3/55/christin/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /var/www/fs3/55/christin/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /var/www/fs3/55/christin/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /var/www/fs3/55/christin/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /var/www/fs3/55/christin/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /var/www/fs3/55/christin/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /var/www/fs3/55/christin/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /var/www/fs3/55/christin/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /var/www/fs3/55/christin/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Löften och förhoppningar inför 2016

2015 blev ett år som vi kommer att minnas på grund av många olika saker. Det turbulenta världsläget, de politiska och ekonomiska utmaningarna i världen och Finland, och människomassorna på flykt tvingade många av oss att starkare än tidigare reflektera över våra egna värderingar, och bestämma oss för att kanske inta en aktivare roll än vi tidigare gjort. För mig ledde detta till att jag för ett drygt år sedan, första gången i mitt liv, engagerade mig politiskt, genom att kandidera i Riksdagsvalet. Det blev ingen riksdagskvinna av mig ännu, men uppmuntrad av allt stöd jag fick av min stödgrupp på ca 90 personer, och av 2885 röster, valde jag att fortsätta försöka påverka positivt genom att ställa upp som vice ordförande för SFP.
Inför 2016 hoppas jag att många saker blir bättre än det gångna året. Att bara hoppas, eller kritisera, utan att vara beredd att göra en aktiv insats för att göra saker bättre, är inte min stil. Här är några av mina förhoppningar, och löften inför 2016.

Låt 2016 bli ett år av spirande framtidstro

Under 2015 har oändligt mycket energi har använts på att konstatera vad som inte är bra och hur våra makthavare misslyckats. Det mesta som kan sägas om detta har redan sagts, och under året har vi lyckats fördjupa den depressiva anda som rått i Finland de senaste åren. Min viktigaste önskan för det kommande året är att vi lyckas skapa framtidstro. Att vi blir bättre på att se allt det som, trots allt, är väldigt bra i Finland, på att använda våra styrkor, och gå ut i världen och berätta om dem. Vi vet idag att människor och organisationer utvecklas bäst och snabbast när man fokuserar på styrkor och på att använda dem ännu mer och bättre, och jag är säker på att samma gäller för länder. Finland har fastnat i en negativ spiral, och vi behöver bryta den.
Jag hoppas att vi 2016, både genom våra makthavares handlingar och genom det vi alla själv kan bidra med, kommer att se mycket mer diskussioner och kloka beslut som inger oss hopp om en positiv framtid för vårt land, för våra medborgare, för dem som söker skydd i vårt land, och för våra företag. Jag lovar att bidra till detta, genom att för varje kritisk kommentar framföra minst en positiv, eller ett konkret förbättringsförslag.

Låt 2016 bli ett år av tolerans, mänsklighet och öppenhet för omvärlden

Under 2015 har en främlingsfientlighet, konservatism, och introvertism som känns som en unken doft från en uråldrig tid fått växa till sig i Finland. Till den grad att vi nästan börjat vänja oss. Det får inte ske. Mitt löfte är att fortsätta arbeta för ett liberalt, tolerant, mänskligt, öppet och internationellt Finland, både genom det arbete SFP gör, och olika personliga insatser. Låt 2016 bli ett år av tillväxt genom fokus på arbetsplatser och företagande, och av ömsesidig respekt.

De svåra situationerna i ekonomin och på arbetsmarknaden har lett till en polarisering med allt större klyftor mellan olika befolkningsgrupper. Det ligger i allas gemensamma intresse att så många invånare som möjligt har ett jobb, och att så många företag som möjligt vill verka i Finland. Att skapa den här situationen kräver stora förändringar, och det har gått trögt att ta de första stegen mot dem. Varje försök till förändring har lett till att olika parter grävt ned sig djupare i skyttegravarna och smutskastat varandra än mer. Jag hoppas vi 2016 kan vakna upp och hitta mer vilja att hitta gemensamma lösningar, som maximerar antalet arbetsplatser och gör allas tillvaro så dräglig som möjligt.

Mitt löfte är att trots den nästan omöjliga ekvationen företagande-småbarnsfamilj-politik, fortsätta använda cirka 1 dag av min tid varje vecka för att se till att bl.a. företagarnas och småbarnsfamiljernas röst hörs i debatten. Och jag lovar göra mitt bästa för att beakta inte bara våra, utan alla andras synvinklar före jag bildar mig åsikter. Jag lovar också vara beredd att vid behov avstå från något jag har eller göra kompromisser, precis som alla finländare måste vara beredda just nu.

Ett stort stort tack för allt stöd och all positiv energi jag fått av alla er som stött mig 2015! Låt oss göra 2016 till ett fantastiskt år – Gott Nytt År!