Warning: Illegal string offset 'output_key' in /var/www/fs3/55/christin/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /var/www/fs3/55/christin/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /var/www/fs3/55/christin/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /var/www/fs3/55/christin/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /var/www/fs3/55/christin/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /var/www/fs3/55/christin/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /var/www/fs3/55/christin/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /var/www/fs3/55/christin/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /var/www/fs3/55/christin/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Teman

Finland förtjänar bättre – vi kan bättre!

Vi behöver nya sätt att driva Finland framåt. Mer mod och nya tag. Mer samarbetsvilja, oberoende av parti, språk, kön eller generation. Mer beslut baserade på fakta och målsättningar, än på existerande strukturer och ideologi. För ett blomstrande Finland.

Vårt land är fullt av möjligheter, nu gäller det att ta vara på dem. Att våga fatta de beslut som gör det attraktivt att leva i Finland, att arbeta, anställa, driva företag och investera i dem.

Jag vill arbeta för:

 

Tillväxt genom arbete

Vi behöver mer företag och företagande, fler jobb, flera med meningsfull sysselsättning.

 • Inkomstskatterna och det sociala systemet ska sporra till arbete.
 • Företagsbeskattning, regleringar och arbetsmarknadspolitik ska vara internationellt konkurrenskraftiga och göra det attraktivt att grunda, driva, äga och ärva företag, och att anställa.
 • De som söker och erbjuder jobb ska ha större möjlighet till lokala avtal.
 • Beskattning och socialpolitik ska möjliggöra moderna arbetsformer; deltid, flextid, projektarbete. Lågavlönade jobb i kombination med olika stöd, företagande vid sidan av anställning, kombinationer av barnvård och arbete.
 • Företagande och självsysselsättning ska göras attraktivt och enkelt. Småföretag ska stödas till tillväxt och anställningar, inte dränkas i byråkrati.
 • Skattepolitiken ska hålla kapitalet och investeringarna i Finland.

 

Effektivera, avbyråkratisera, digitalisera – vi kan bättre!

 • Statens ekonomi måste fås i bättre balans, och den offentliga sektorn anpassas till realiteterna. Vi ska inte fortsätta skuldsätta oss, och våra barn ska slippa betala våra skulder.
 • Vi ska effektivera, hitta innovativa lösningar och digitalisera för att bli mer kostnadseffektiva och förbättra de viktiga samhällstjänsterna.
 • Gott ledarskap är avgörande för effektivitet. Också offentliga sektorns ledare skall väljas baserat på kompetens.
 • Vi ska undvika onödiga regleringar, som försvårar företagande och medborgaraktivitet och kostar att övervaka.
 • Vi ska leta efter inbesparingar på alla fronter. Utan att riskera det som bygger vår framtid – barn, unga, deras välmående och utbildning.
 • Vi ska vara öppna för innovativa lösningar och samarbete mellan den offentliga och privata sektorn.

Ett blomstrande Finland består av välmående individer

Vi ska arbeta långsiktigt och förebyggande för välmående på alla nivåer.

 • Vi ska motverka mental ohälsa genom att ge alla möjlighet till meningsfull sysselsättning.
 • Vi ska våga investera i förebyggande arbete så att problem kan åtgärdas så tidigt som möjligt.
 • Vi ska fortsätta bygga välmående och konkurrenskraft genom barnvård, skola och utbildning i världsklass.
 • En flexibel arbetsmarknad som möjliggör flexibelt arbete, bidrar till motivation, välmående och förlängda karriärer.
 • Vi skall öka satsningarna på att lära barn och unga att ansvara för sin egen hälsa och sitt välmående.

Värna om vår unika miljö

Hållbarhetstanken ska genomsyra alla våra beslut. Vi ska arbeta för långsiktiga klimat- och miljölösningar på alla nivåer. Också våra barn ska få njuta av ren natur, rent hav och ren mat.

 • Vi ska använda vårt kunnande för en hållbar samhällsutveckling, för banbrytande cleantech-lösningar som gynnar både vår miljö, export och konkurrenskraft
 • Vi ska samarbeta för att skydda och bevara Östersjön
 • Vi ska ha långsiktighet och rätt styreffekt gällande miljöskatter och -subventioner
 • Vi ska ha tillgång till närproducerad, ekologisk mat till rimliga priser

 

Finland behöver omvärlden – vi ska vara öppna och utåtriktade

Finland klarar sig inte ensamt. Vi ska värna om vår konkurrenskraft även i detta avseende.

 • Vi måste förbättra vår produktivitet, vårt kunnande och vårt investeringsklimat för att klara oss i en öppen värld med internationell konkurrens.
 • Vi behöver fler arbetande invandrare för att försörja vår åldrande befolkning. Vi måste vara ett attraktivt land för nya invånare.
 • Vi ska bejaka en ökad mångfald i vårt samhälle som näring för mer dynamik och innovationer.