Warning: Illegal string offset 'output_key' in /var/www/fs3/55/christin/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /var/www/fs3/55/christin/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /var/www/fs3/55/christin/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /var/www/fs3/55/christin/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /var/www/fs3/55/christin/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /var/www/fs3/55/christin/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /var/www/fs3/55/christin/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /var/www/fs3/55/christin/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /var/www/fs3/55/christin/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Var ska vi hitta inbesparingar? Realtidsekonomin är en möjlighet.

I valtider pratar alla om tillväxt, och de flesta också om inbesparingar. Den senaste tiden har det duggat nedskärningslistor. Och visst kommer vi att behöva spara. Nedskärningar är ändå alltid smärtsamma, och alla är säkert överens om att vi skall skära så lite som möjligt. Därför skall vi utnyttja alla andra inbesparingsmöjligheter som finns.

Realtidsekonomin (Real Time Economy, RTE) är en av dessa möjligheter. Den har här i Finland utvecklats i ett samarbetskluster (bl.a. Aalto universitetet, Tekes och Tieto), och Finland är ett föregångarland. Realtidsekonomin baserar sig på standardisering och automatisering av kommersiella och administrativa informationsflöden. I praktiken betyder det att räkningar, kortbetalningar, och löneutbetalningar är elektroniska och standardiserade, och därmed går rakt in i bokföringssystemen.

När realtidsekonomin fungerar, sparar den både arbetskraft och besvär, begränsar risker och hämmar den gråa ekonomin. Sitra har uppskattat att detta skulle leda till kännbara produktivitetsökningar både i offentliga och privata sektorn. RTE-klustret uppskattar att de direkta kostnadsinbesparingarna kunde uppgå till så mycket som 4-5 miljarder euro/år. Sitra har också uppskattat att överföringen av Finlands inkomstregister till realtidsekonomin sparar 100 miljoner per år. RTE-klustret uppskattar att lika mycket kunde sparas om e-räkningarnas innehåll harmoniseras helt och hållet. Andra fördelar inkluderar själva realtidseffekten, positiva finansieringseffekter, en lägre risknivå och framförallt en ökad produktivitet.

Finland är, tillsvidare, världsledande i realtidsekonomi. Jag hoppas att allt detta kunnande kommer att utnyttjas möjligast mångsidigt när vi letar efter inbesparingar i den offentliga sektorn, strävar till att förbättra våra företags produktivitet, eller letar efter nya exportmöjligheter för Finland.