Warning: Illegal string offset 'output_key' in /var/www/fs3/55/christin/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /var/www/fs3/55/christin/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /var/www/fs3/55/christin/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /var/www/fs3/55/christin/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /var/www/fs3/55/christin/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /var/www/fs3/55/christin/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /var/www/fs3/55/christin/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /var/www/fs3/55/christin/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /var/www/fs3/55/christin/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Vi behöver arbetsplatser och tillväxt, inte strejker

För andra gången på en kort tid står vi inför en situation där en strejk hämmar vår transportindustri, den här gången flygbranschen.

Vår arbetsmarknad och vår samhällsekonomi är i kris. Arbetslösheten är hög och stigande, produktiviteten är låg, våra produktionskostnader för höga och arbetshälsan vacklande. Vi står inför betydande utmaningar såväl ekonomiskt som strukturellt. Vi har inte råd att göra ont värre med strejker. År 2013 förlorade Finland över 25 000 arbetsdagar i olagliga strejker Över 18 000 personer deltog. Åren 2000-2013 hade vi i medeltal 105 olagliga strejker per år. I Sverige var de i snitt två per år.

Arbetsfredslagstiftningen härstammar från 1946. I dagens värld, med måttlig tillväxt, global konkurrens, många nya former av arbete och ständigt accelererande förändringstakt, verkar det befängt att vi i Finland fortsätter förhandla om våra arbetsmarknadsvillkor som förr. De tungrodda förhandlingsrundorna, med magra resultat, klarar inte av att tillräckligt snabbt beakta de förändringar som sker i vår omvärld, och en föråldrad arbetsmarknads- och förhandlingskultur avskräcker investerare och företag som överväger etablering i Finland. De låga strejkboten avskräcker inte, så tröskeln för olagliga strejker blir låg.

Genom gräl, strejker och utdragna förhandlingar blir vårt näringsliv och samhälle ineffektivt, och ännu dyrare i drift. Det är vi konsumenter och skattebetalare som står för kostnaden. Den största notan står ändå de arbetslösa för, när ytterligare arbetsplatser försvinner och det blir ännu svårare att hitta jobb.

Allt fler i arbetslivet vill bestämma själva, allt fler uppskattar flexibilitet. I många av våra jämförelseländer gör man branschvisa arbetsvillkorsavtal och förhandlar löner på företagsnivå. Vid behov förhandlar arbetsgivare och –tagare för att anpassa sig till förändrade situationer. I jämförelse blir Finland styvt, dyrt och icke konkurrenskraftigt. Det förlorar alla på.

Avdragsrätten för medlemsavgifter till arbetsmarknadsorganisationer bidrar till att finansiera denna apparat. Avdragsrätten gör att staten förlorar ca 200 miljoner i skatteintäkter varje år. Jag tycker vi har rätt att kräva bättre resultat för att berättiga användningen av dessa pengar. I detta läge borde alla parter visa beredskap till de förändringar som krävs för att stärka landet och komma ur krisen. Vi kan bättre!